Κ.Υ.Τ.Ε.Π.

Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Επικοινωνιών & Πληροφορικής
(Κ.Υ.Τ.Ε.Π.)

email: kytep@teiste.gr
τηλ. επικοινωνίας: 22310-60213

Σύνθεση

 

  • Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Αντωνής,  Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Τεχνικός Υπεύθυνος: Αχιλλέας Λυκοτσέτας, μέλος Ε.Τ.Ε.Π.
  • Μέλος: Ιωάννης Αλμαλιώτης, μέλος Δ.Π.
    Αρμόδιος Αντιπρύτανης: Νικόλαος Ασημάκης, Καθηγητής