Υπηρεσία Εικονικών Διακομιστών (Virtual Servers)

by on December 30, 2013

Η υπηρεσία Εικονικών Διακομιστών (Virtual Servers) είναι διαθέσιμη στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του ιδρύματος, για την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών και άλλων αναγκών των μαθημάτων τους (θεωρητικών και εργαστηρίακων).

Τα διαθέσιμα λειτουργικά συστήματα είναι: OpenBSD, FreeBSD, Linux και Windows servers.

Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας απαιτείται μια απλή αίτηση προς το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, όπου θα περιγράφεται ο σκοπός και οι απαιτήσεις του διακομιστή.