Προσωπικές Σελίδες Εκπαιδευτικού Προσωπικού

by on December 30, 2013

Με τη συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται αποθηκευτικός χώρος και εγκατάσταση εφαρμογών κατασκευής ιστοσελίδων (Joomla, Drupal, WordPress) σε ειδικά διαμορφωμένο server, όπου τα μέλη ΕΠ μπορούν να κατασκευάσουν και να διαχειρίζονται τις προσωπικές τους ιστοσελίδες (στατικές σε γλώσσα html ή δυναμικές με τη χρήση των παραπάνω εφαρμογών).
Η διεύθυνση της ιστοσελίδας μπορεί να είναι της μορφής: http://όνομα_χρήστη.teiste.gr ή http://όνομα_χρήστη.τμήμα.teiste.gr