Ηλεκτρονική Γραμματεία

by on December 30, 2013

Ανακοίνωση
Το πληροφορικό σύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας παρέχει στα μέλη του Ιδρύματος πλήθος καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών και σημαντική βελτίωση των συνθηκών και των χρόνων για την ολοκλήρωση διαφόρων διαδικασιών.
Οι υπηρεσίες φοιτητών και εκπαιδευτικών τους παρέχουν τη δυνατότητα να συναλλάσσονται ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο (on line) με τη Γραμματεία τους μέσω Web.

Οι σπουδαστές από οποιοδήποτε σημείο του διαδικτύου μπορούν:

  • Να κάνουν ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων μαθημάτων, συγγραμμάτων και αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών.
  • Να δουν τα μαθήματα που έχουν περάσει μαζί με την αντίστοιχη βαθμολογία τους, την εξεταστική περίοδο,το ακαδημαϊκό έτος, τις ώρες διδασκαλίας κλπ
  • Να δουν τα μαθήματα που έχουν δηλώσει για το τρέχον εξάμηνο
  • Να δουν το πρόγραμμα διδασκαλίας ή εξετάσεων των δηλωμένων μαθημάτων
  • Να ανακτήσουν να εκτυπώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία (όπως αριθμός μητρώου, διεύθυνση, τηλέφωνο, έτος εισαγωγής), κλπ

Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού θα μπορούν:

  • Να αποστέλλουν με ασφάλεια βαθμολογίες από τον Η/Υ του γραφείου τους (με χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού)
  • Να βρουν στοιχεία όλων των φοιτητών ενός μαθήματος
  • Να βρουν αναλυτικά ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία ενός μαθήματος
  • Να βρουν αναλυτικά στοιχεία και βαθμούς εξεταστικών περιόδων, κλπ

Πληροφορίες για το λογαριασμό πρόσβασης σπουδαστών
Οι σπουδαστές  μπορούν να συνδέονται με το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) του λογαριασμού που χρησιμοποιούν και στις υπόλοιπες τηλεματικές υπηρεσίες (webmail, eclass κτλ). Οι σπουδαστές που έχουν πρόβλημα με το λογαριασμό τους (π.χ. έχουν ξεχάσει τον κωδικό (password)), θα πρέπει να απευθύνονται στο e-mail: helpdesk@teiste.gr.

Πληροφορίες για το λογαριασμό πρόσβασης μονίμων μελών ΕΠ
Τα μόνιμα μέλη ΕΠ μπορούν να συνδέονται με το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που χρησιμοποιούν και στις υπόλοιπες τηλεματικές υπηρεσίες του ΤΕΙ (webmail, eclass κτλ). Όσα μόνιμα μέλη ΕΠ δεν έχουν δημιουργήσει λογαριασμό ή έχουν ξεχάσει τον κωδικό (password), θα πρέπει να απευθύνονται στο e-mail: helpdesk@teiste.gr.

Σημείωση: Οι Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί συνεργάτες θα αποκτήσουν λογαριασμό πρόσβασης μετά την υπογραφή της σύμβασης πρόσληψής τους.

Σύνδεσμοι (links) πρόσβασης
Σύνδεσμος (link) πρόσβασης για τους σπουδαστές
Σύνδεσμος (link) πρόσβασης για τα μέλη ΕΠ

Οδηγίες χρήσης
Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές
Οδηγίες χρήσης για τα μέλη ΕΠ