Υπηρεσία εικονικού δικτύου (VPN)

by on August 30, 2017

Η υπηρεσία εικονικού δικτύου (Virtual Private Network – VPN) προσφέρει τη δυνατότητα στους απομακρυσμένους χρήστες οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο και βρίσκονται εκτός του δικτύου του ιδρύματος, να συνδεθούν με ασφαλή τρόπο στο εσωτερικό δίκτυο του ιδρύματος και να χρησιμοποιήσουν όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης σε υπηρεσίες οι οποίες είναι διαθέσιμες μόνο στο εσωτερικό δίκτυο του ιδρύματος όπως:

  • ηλεκτρονικές πηγές της κεντρικής βιβλιοθήκης HEAL-Link και
  • χρήση mail client για την αποστολή και λήψη e-mails.

Για την υλοποίηση της υπηρεσίας χρησιμοποιείται η τεχνολογία Secure Sockets Layer (SSL) με τη βοήθεια του ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα OpenVPN.

Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι χρήστες να αποστείλουν σχετικό αίτημα στο helpdesk@teiste.gr.