Αλλαγή Κωδικού Τηλεματικών Υπηρεσιών

by on June 11, 2016

Η αλλαγή του κωδικού (password) αφορά ΟΛΕΣ τις τηλεματικές υπηρεσίες
και γίνεται ΜΟΝΟ στη σελίδα:

https://account.teilam.gr