Ασύρματο δίκτυο στην Λαμία

by on June 9, 2016

Για τη σύνδεσή σας στο ασύρματο δίκτυο σε όλους τους χώρους του ιδρύματος στην Λαμία, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία :

 1. συνδεθείτε στο ανοιχτό δίκτυο wifi-teiste,

 2. αποδεχθείτε το πιστοποιητικό στην επόμενη σελίδα που εμφανίζεται
  (εικόνα 1 για Internet Explorer,
  εικόνα 1 για Google Chrome,
  εικόνα 1εικόνα 2εικόνα 3 για Firefox) και
 3. εισάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
  εικόνα 2 για Internet Explorer,
  εικόνα 2 για Google Chrome,
  εικόνα 4 για Firefox)